Etusivu » Pro Työturva

Työsuojeluhenkilöstön työkalu

Jaa sivu:

Pro Työturva -palvelu tiivistettynä

Pro Työturva -palvelu on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja yhteen paikkaan. Myös työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa.  Palvelusta löydät mm. valmiin juristin suunnitteleman sähköisen työsopimuspohjan ja nykyaikaisen turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja kustannustehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta.

Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Pro Työturva -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • työturvallisuuden riskien arviointi
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet (kaksi eri versiota, lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • turvallinen työn aloitus
 • TARKASTA VAARAT -lomake
 • Safety observation and near misses

Laaja versio

 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • organisaation oma perehdytys
 • organisaation oma työnopastus
 • työsopimus
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt/pitkä)
 • toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • MVR-mittaus
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • turvallisuuskeskustelu
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • työtapaturman tutkinnan toimintatapaohje
 • tapaturmatutkintaraportti
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • työpaikan ensiapuvälineiden tarkistuslista
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
Englanninkieliset lomakkeet:
 • Chemical catalog
 • Custom Occupational Guidance
 • Custom Onboarding
 • Drug and alcohol abuse prevention plan
 • Occupational accident investigation report
 • Occupational Guidance
 • Occupational safety – risk assessment
 • Occupational safety and health policy
 • Onboarding
 • Personnel and training plan
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi


Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Olemme koostaneet seuraavat listaukset usein tarkastuksessa esiin nousevista asioista, dokumenteista ja kysymyksistä.

Pro Työturva -palvelulla pystyt tekemään ison osan niistä itse, ylläpitämään tietoja myös jatkossa sekä osoittamaan organisaationne työsuojelun tason vakuuttavasti tarkastuksessa. Osaan emme valitettavasti pysty auttamaan teknisistä tai sisällöllisistä syistä johtuen, mutta niihinkin useampiin löydät apua julkaisemiltamme tukisivustoilta. Ne ovat tämän tekstin alapuolella sivun lopussa.

Jatkamme palvelun kehitystyötä ja siihen tulee uusia hyödyllisiä ominaisuuksia. Julkaisemme myös uusia mielenkiintoisia tukisivustoja eri aiheista.

Tarkastuksella käsiteltäviä asioita 

Tarkastuksella käsiteltävät asiat kerrotaan tarkastusilmoituksessa. Lähes kaikilla tarkastuksilla käsitellään tietyt työsuojelun perusasiat sekä alakohtaiset riskitekijät. Sen lisäksi tehdään yksittäisiin asioihin suunnattua valvontaa, jolloin asialista voi olla tavallista suppeampi. Niin sanotut työnantajan yleiset velvollisuudet käsitellään lähes kaikilla tarkastuksilla.

Niiden selvittämiseksi tarkastaja esittää seuraavia kysymyksiä:

 • Onko työnantajalla tapaturmavakuutus? 
 • Onko työpaikalla nimetty työsuojelupäällikkö? 
 • Onko työpaikalla valittu työsuojeluvaltuutettu? 
 • Onko työsuojeluvaltuutettu käynyt työsuojelun peruskoulutuksen tai vastaavan?
 • Onko työsuojeluhenkilöstö ilmoitettu työsuojeluhenkilörekisteriin?
 • Miten työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on järjestetty?
 • Onko työpaikalla työsuojelun toimintaohjelma tai muu vastaava ohjelma?
 • Miten työntekijöiden perehdytys on järjestetty?

Työnantajan muistilista 

 1. Etsi valmiiksi tarvittavat asiakirjat
 2. Arvioi jo ennen tarkastusta työpaikan työsuojelutoimintaa
 3. Hae arvioinnin tueksi tietoa tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta
 4. Varmista, että työntekijöiden edustaja on tarkastuksella mukana
 5. Mieti, kenen muiden olisi hyvä osallistua tarkastukseen (henkilöstöasioista vastaava, työterveyshuolto)
 6. Noudata tarkastuksella annettuja velvoitteita 
 7. Seuraa ja kehitä työsuojelua jatkuvasti

Lähde: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Ohje työpaikoille: näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Yleensä tai mahdollisesti tarkistettavia asioita ja dokumentteja henkilöstön määrästä riippuen:

 1. Todistus lakisääteisistä vakuutuksista
 2. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 3. Työterveyshuollonsopimus ja Työterveyshuollon työpaikkaselvitys
 4. Vaarojen kartoituksen ja riskien arvioinnin asiakirjat (mukaan lukien työn psykososiaaliset kuormitustekijät)
 5. Tarvittava työaikakirjanpito (työntekijöittäin tehdyt työtunnit, kertyneet ylityötunnit edelliseltä ja kuluvalta vuodelta sekä mahdollisesti käytössä olevan liukuvan työajan saldokertymätiedot)
 6. Työsopimukset (tai muutoin kirjallisesti työntekijöille annetut työnteon keskeiset ehdot)
 7. Kemikaaliluettelo (ja käyttöturvallisuustiedotteet)
 8. Työsuojelun toimintaohjelma (ja sen seuranta)
 9. Perehdyttämissuunnitelma (työhön perehdytys ja työnopastus)
 10. Päihdeohjelma
 11. Pelastussuunnitelma
 12. Väkivalta- ja uhkatilanneohje
 13. Varhaisen välittämisen malli
 14. Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi
 15. Rekisteriseloste eli työsuhderekisteri
 16. Sähköpostiohjesääntö

Lisäksi hieman suuremmat organisaatiot (yli 20 tai 30 henkeä työllistävät):

 1. Henkilöstösuunnitelma (yli 20 työntekijää)
 2. Koulutussuunnitelma (yli 30 työntekijää)
 3. Yhdenvertaisuussuunnitelma (yli 30 työntekijää)

Videoita

Riskien arviointi

Riskien arviointi Pro Työturva -palvelussa

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon järjestäminen ja kilpailuttaminen Pro Työturva -palvelussa

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Pro Työturva -palvelussa

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma Pro Työturva -palvelussa

Työhön perehdytys

Työhön perehdytys Pro Työturva -palvelussa

Työnopastus

Työnopastus Pro Työturva -palvelussa

Työsopimus

Työsopimus Pro Työturva -palvelussa

Turvallisuusilmoitus ja Läheltä piti -tilanteet

Turvallisuusilmoitus ja Läheltä piti -tilanteet Pro Työturva -palvelussa

Pro Työturva -palvelu

Scroll to Top